Oudervreemdingssyndroom

2020-06-17T13:23:30+02:00

Deze term wordt gebruikt om een kenmerkende reeks gedragingen bij kinderen aan te duiden, waaronder het tonen van extreme maar ongegronde angst, [...]

Kinderinterview

2020-06-17T13:23:30+02:00

Het Nederlandse woord is 'kindgesprek'. Dit is een kort gesprek in het gerechtsgebouw tussen het kind en één of [...]

Centrum IKO

2020-06-17T13:21:55+02:00

Het Nederlandse Centrum IKO (Centrum Internationale Kinderontvoering) is een Ducht-stichting die informatie en advies geeft aan ouders, gezinsleden [...]

Periode van één jaar

2020-06-17T13:22:18+02:00

De periode van (ten minste) één jaar tussen het moment van de ongeoorloofde overbrenging of de niet-terugkeer van het kind [...]

Ga naar boven