Omgangsregeling

2020-06-17T13:24:09+02:00

Een bezoekregeling bepaalt wanneer de kinderen bij de ouder verblijven bij wie ze geen hoofdverblijf hebben.

De [...]

exclusieve bevoegdheid

2020-06-17T13:24:09+02:00

De ouder met alleenstaande voogdij kan alle beslissingen over het kind zelfstandig nemen.

Dit doet geen afbreuk aan het recht van de andere ouder [...]

Ga naar boven