Internationale Kinderontvoering:

Internationale kinderontvoering: definitie

Internationale kinderontvoering betekent dat een van de ouders het kind illegaal naar een ander land heeft gebracht, of het kind in een land houdt, met de bedoeling het kind daar te houden om in dat land te gaan wonen.

Illegaal wil zeggen: niet in overeenstemming met het gezagsrecht volgens het recht van de staat waar het kind onmiddellijk voor de overbrenging van de bewaring zijn gewone verblijfplaats had. en zonder toestemming van de andere ouder die het gezag over het kind heeft.

De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord is of het betrokken land het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen heeft geratificeerd. In dat geval kan een procedure worden gestart in het land waar het kind illegaal wordt vastgehouden, om de rechter te verzoeken te beslissen dat het kind moet worden teruggebracht naar het land waar het vóór de ontvoering zijn gewone verblijfplaats had. In principe zal de rechter dit beslissen, tenzij er al een jaar is verstreken wanneer u de procedure start.

De ouder die wil dat de rechtbank beslist dat het kind mag blijven, zal de rechtbank ervan moeten overtuigen dat ook dat niet het geval is:

  • er is geen ontvoering,
  • de andere ouder ging akkoord,
  • Het terugbrengen van het kind naar het land waar het kind voor de ontvoering zijn of haar gewone verblijfplaats had, brengt gevaar met zich mee voor zijn of haar fysieke of mentale situatie, waardoor het kind in een verder als ondraaglijk beschouwde situatie terechtkomt,
  • het kind verzet zich tegen zijn of haar terugkeer naar het land waar het zijn gewone verblijfplaats had (het kind moet als oud genoeg worden beschouwd om zich een mening te vormen over de zaak),
  • of dat de terugkeer naar het vorige land een schending van de mensenrechten zou zijn.