Woordenlijst van de advocatuur

Visitatieregeling

2020-06-17T13:24:09+02:00

Een bezoekregeling bepaalt wanneer de kinderen bij de ouder verblijven bij wie ze geen hoofdverblijf hebben.

De [...]

exclusieve bevoegdheid

2020-06-17T13:24:09+02:00

De ouder met alleenstaande voogdij kan alle beslissingen over het kind zelfstandig nemen.

Dit heeft geen invloed op het recht van de andere ouder [...].

Vogelnesten

2020-06-17T13:23:30+02:00

Vogelvrijen betekent dat de kinderen elke dag in hetzelfde huis wonen en dat de ouders er om de beurt wonen [...].

co-ouderschap

2020-06-17T13:22:38+02:00

Co-ouderschap betekent dat twee ouders met een voogdijschap de zorg voor het kind delen. Het hoeft niet precies [...] te zijn.

Ouderschapsplan

2020-06-17T13:24:09+02:00

In Nederland is het wettelijk verplicht om samen met uw echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan in te dienen. Als er [...]

Oudervreemdingssyndroom

2020-06-17T13:23:30+02:00

Deze term wordt gebruikt om een onderscheidende reeks gedragingen bij kinderen te beschrijven, waaronder het tonen van extreme, maar ongerechtvaardigde angst, [...].

Kinderinterview

2020-06-17T13:23:30+02:00

Het Nederlandse woord is 'vriendelijk gesprek'. Dit is een kort gesprek in het gerechtsgebouw tussen het kind en een of [...].

Ga naar boven